Markprojektering

BBK Teknik & Miljökonsulter utför markprojektering åt bl a kommuner och bostadsföretag. Uppdragen är blandade och kan bl a bestå av att projektera utemiljöer för skolor, äldreboende, nya bostadsområden m fl.