Om företaget

BBK Teknik & Miljökonsulter utreder och projekterar mark och va-anläggningar för beställare från bl.a. kommuner, entreprenörer, bostadsbolag, samfällighetsföreningar, Trafikverket samt privata exploatörer. Vi upprättar förfrågningsunderlag och bygghandlingar vilket ofta föregås av ett utredningsskede. Vår styrka är vår långa erfarenhet, vår lokalkännedom samt att vara lyhörda för kunders önskemål.
BBK ägs av fyra hårt arbetande kompanjoner och därutöver finns fyra heltidsanställda projekteringsingenjörer.
Del av personalen är utbildade inom BAS-P.

Vi finns centralt i Uddevalla i trevliga och lättfunna lokaler med besöksadressen Kungsgatan 1.

Vi samarbetar kontinuerligt med företag inom följande områden:

Kvalitets- och miljösystem

Vårt kvalitets- och miljösystem bygger på ISO9001 och ISO14001 och är anpassade efter vår verksamhet och i samarbete med våra kunder.
Checklistor för egenkontroll finns, och i övrigt tillämpar vi de kvalitetskontroller som förekommer inom branschen.