Utförda uppdrag, bl a

 • Va-ledningar mellan Långekärr och Björholmen, samt va-sanering i Björholmen, Tjörn
 • Gatu- och va-anläggningar i Stadsskogen, Alingsås
 • Strandpromenaden vid Skeppsviken, landdelen, Uddevalla
 • Nötholmens Resort & Spa, mark-, gata, och va-projektering, Strömstad
 • Markprojektering Dalabergs näridrottsplats
 • Rimnershallen, mark- gata- och va-projektering, Uddevalla
 • Va-sanering Kungbäck, Strömstad
 • Markarbeten Sunningevägens förskola, Uddevalla
 • Markarbeten Kärrs förskola, Uddevalla
 • Markarbeten Dalabergsskolan, Uddevalla
 • GC-vägar i Lyse, Lysekil, Munkedal, Strömstad m fl.
 • Överföringsledningar vatten och spillvatten mellan Ljungskile och Uddevalla. Längd 24 km varav 5 km sjöledningar, 17 st pumpstationer 2 st tryckstegringsstationer. Byggtid 2007-2012. Byggkostnad 191 Mkr
 • Hopptorn i Hunnebostrand som fått arkitektpris

Klicka på bilder för att se dem i större format.

Nötholmens resort & spa. Nötholmens resort & spa. Strandpromenaden Uddevalla.

 

 

 Hopptorn i Hunnebostrand