Va-projektering

BBK Teknik & Miljökonsulter projekterar och utför erforderliga beräkningar och ritningar. Vi skapar ett komplett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad eller för en totalentreprenad.

Vårt arbetsredskap är autocad med Vianovas applikation NovaPoint-VA.

Beräkningsprogrammen vi använder är bl a VNET och AQUIS för dimensionering av vattenledningar och tryckstegringsstationer. För avloppspumpstationer använder vi leverantörernas pumpvalsprogram för val av pumpar och ledningsdimensioner.