Gatu- och vägprojektering

BBK Teknik & Miljökonsulter utför projektering av gator och vägar åt kommuner, Trafikverket samt privata exploatörer.

I arbetet använder vi oss av Autocad med NovaPoints applikation Väg Prof.